Marsh Global
 

Anasayfa
Lütfen Hizmet Seçiniz
Proje FinansmanıProje Finansmanı1970'li yıllardan önce pek çok proje, özellikle altyapı projeleri, şirketlerin kendi kaynaklarından sağladıkları nakitlerle ya da ticari bankalardan teminat karşılığı sağlanan krediler ile hükümetlerin sağladıkları imkânlar kullanılmak suretiyle finanse ediliyordu. 1980'li yılların sonuna kadar şirketlerin projelerini iç kaynaklar yerine finans piyasalarından sağlanan krediler ile gerçekleştirmesi genel bir yaklaşım iken, bu durumda dahi şirketler mevcut varlık ve gelirleri ile kullandıkları kredilere teminat sağlıyorlardı. Borç verenlerin risklerini azaltan bu model şirketlerin maliyetleri ve risklerini artırmaktaydı. 

1990'lı yıların başından itibaren projelerin finansmanında yeni bir yaklaşımın yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığı görülür; Proje Finansmanı, dünya inşaat sektörünün büyümesine yaptığı katkılarla ciddi bir itici güç olmuştur. Geçmişte proje sahiplerinden veya ülkelerden kesin garantiler istenirken, artık projelerin önünde sermaye piyasalarından bulunabilen borçlar ve alternatif finansman yöntemleri ile yepyeni bir dünya açılmıştır.

Proje Finansmanı, şirketlerin bilânço yapılarını bozmadan, sınırlı finans kaynaklarına, mümkün olduğunca daha fazla ulaşabilme isteğinden doğmuştur. Bunu yapabilmek için, projeye özel risk yönetimi yaklaşımlarından olabildiğince yararlanmak gerekmektedir.

Kurumsal Finansman Nedir?


* Kurumsal Yapı: Birden fazla projeden oluşan varlıklar, operasyonlar, nakit akımları ve birbirlerine sözleşmelerle bağlanmış bir yapı söz konusudur.
* Kurumsal Kredibilite: Şirketin konsolide bilançosunun sağlamlığı, borçlanabilme yeteneğidir.
* Kurumsal Sorumluluk: Şirket bilânçosunun korunması, değerlendirilmesi, hissedarların gelirlerinin maksimize edilmesidir.

Proje Finansmanı Nedir?


* Eksik sermaye ihtiyacının, şirketin bilânçolarını şişirmeden maksimum oranda giderilmesidir.
* Genellikle tek bir varlığın, gelir kaynağının ya da projenin finansmanıdır.
* Finansman karşılığında projenin gelirlerinin ya da varlığın teminatı söz konusudur.
* Sınırlı ya da sıfır şirket desteği verilerek yapılmış, sözleşmelere bağlı ve piyasanın talebi olan basit yapıları içeren projelerdir.

Proje Finansmanının Yararları:


Finansman ve maliyet projenin gelecekteki nakit akımlarına göre değerlendirilir. Şirketlere birden fazla projeye yatırım yaparak riski dağıtma, bir anlamda risk yönetimi yapma imkânı verir. Ayrıca bilanço dışı hesap tutma, borçlanma ve vergi kolaylıkları sağladığı gibi hissedarların gelirlerinin artmasına da imkan tanır.

“Proje Riski” Nedir?


“Proje Riski” yeni bir tanım değildir. Projenin risklerinin yönetilmesinde bugüne kadar uygulanmış klasik yaklaşım, bütün tarafların anlaşma görüşmelerine kendi uzmanlarını gönderip, sadece kendi çıkarlarını düşünerek anlaşmaya çalışmalarıdır. Buradan yola çıkarak şöyle inanış geliştirilmiştir; bütün tarafların risk maliyetlerinin toplamı projenin risk maliyetine eşittir. Aslında, bu geleneksel yaklaşımın çoğunlukla anlaşma sürecini uzattığı gibi projenin toplam risk maliyetini de artırdığı incelemeler ve geçmiş tecrübeler sonucunda ortaya çıkmıştır.

Riske, proje açısından baktığımız takdirde, üç temel aşamada ayrıntılı değerlendirmeler yapılmalıdır:

1: Projenin fizibilitesi aşamasında hem finansman yaratılabilme hem de projenin işletilmesinin karşı karşıya kaldığı makroekonomik ve yönetsel riskler (Stratejik, Finansal ve Operasyonel Riskler).
2: Projenin çeşitli tehlikeler nedeni ile tamamlanamaması (Tamamlanmama Riski).
3: Performans riski yada projenin dizayn aşamasında planlanan üretimi ve verimi verememesi (Operasyonel Risk).

Risk Yönetimi:


Projenin etaplarını doğru tespit edip, geleneksel risk analizi yöntemleri ile değerlendirdiğimiz takdirde bütün proje için bir risk yönetimi planı oluşturabiliriz.

Marsh’ın temel amacı finansman maliyetini düşürmek, anlaşmaların tamamlanma sürecini kısaltmak ve projenin risklerinin daha iyi tanımlanmasını sağlamaktır. Bunu uygulamaya koymak için Marsh çeşitli çözümler kullanmaktadır.


- Risklerin transferinin yapılandırılması,

- Risklerin dağıtılması,

- Standart sigorta programları

- Riskin finansmanı,

- Finansörlerle görüşmeler süresince danışmanlık,

- Proje Finansmanını kolaylaştıracak alternatif teknikler.


Hiçbir projenin bir diğerine benzemediği gerçeğinden yola çıkarak bütün tarafların isteklerini karşılayacak çözümün projeye özel olarak yaratılması gerekmektedir. Marsh’ın bu özel çözümler için kullanabileceği ürünler:


- İnşaat Sigortası,
- “Surety”/Performans Bonoları,
- Politik Risk Sigortası,
- Gelir Garantisi,
- Konsolide Proje Sigortası,
- Ticari Kredi,
- Enerji Fiyat Koruması,
- Borç Servisi Garantisi,
- Proje Danışmanlığı,
- Artık Değer Sigortası (Residual Value),
- “Finite” Çözümler.

Sigorta çözümleri projenin dâhili ve harici kredibilirliğini artırabilir. Kredi notunun alınması, finansmanı kolaylaştıracağı, proje için bir fiyat oluşturulmasında belirleyici olacağı gibi proje sahibinin de daha iyi finansal şartlarda anlaşma yapmasına da imkân tanır. Proje sahibine, sigorta çözümlerinin ve Marsh’ın risk yönetimi hizmetlerinin sağlayacağı yararlar ise:


- Kredini notunun pozitif yönde etkilenmesi,
- Sermayeye ulaşım kolaylaşması,
- Genel maliyetin düşürülmesi,
- Anapara ve faiz ödemelerinin garanti altına alınması,
- Proje nakit akımlarındaki volatilitenin azaltılması.

" Proje için uygulanabilir, uluslararası piyasalarda mevcut olan potansiyel risk finansmanı tekniklerinin tam anlamı ile anlaşılıp, doğru bir risk dağıtımı sürecinin yapılandırılmadığı ve projedeki bütün tarafların koordinasyonunun doğru yönetimi yapılmadığı takdirde kimsenin kazançlı çıkması mümkün değildir."

 

linkler:

Proje Finansmanı (pdf)


 
Bize Ulaşın

İlgili müşteri temsilcimize ulaşmak için:

+90 (0)212 3554300

Müşteri İlişkileri


Hizmet Hüküm ve Şartları | Güvenlik Politikası | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Telif Hakkı 2014 © Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Tüm hakları saklıdır.